Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Parts Expert on teadlik sellest, et kasutajad peavad isikuandmete kaitset ja nende konfidentsiaalset käsitlemist väga oluliseks. Seetõttu soovime siin tutvustada, kuidas me sellist teavet kogume ja töötleme.

Parts Expert teatab, et vastavalt 29 augusti 1997 aasta isikuandmete kaitse seaduse isikuandmete kaitse seaduse (konsolideeritud tekst: Riigi Teataja 2014, punkt 1182) artikli 24 lõike 1 alusel teie isikuandmete vastutav töötleja, mis on esitatud meie veebisaidi kaudu, kontaktvormide täitmisel ja esitamisel, telefoni teel või isiklikult.

Parts Expert töötleb andmeid ühenduse võtmiseks, küsimusele vatamiseks ja pakkumise koostamiseks meie poolt pakutavate teenuste kohta. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on piisav ja vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on üksikisikut tuvastavad andmed, nagu näiteks nimi, e-posti aadress või postiaadress. Parts Expert ei kogu isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui huvitatud isikud esitavad meile oma andmed konkreetsel eesmärgil (nt online uudiskirja tellimiseks, küsimusele vastamiseks ja pakkumise koostamiseks, küsitluses, konkursil või loosimises osalemiseks, brošüüride tellimiseks või teabe taotlemiseks) ja nõustuvad nende kasutamisega.

Me salvestame, kasutame või edastame isikuandmeid ainult asjaomase isiku nõusolekul ja ainult selles ulatuses – sisu ja aja osas – mis on konkreetsel juhul vajalik, nt küsimustele vastamiseks või väljendatud muredele reageerimiseks, taotluse täitmiseks või asjaomaste isikute teavitamiseks konkursi või loosimise tulemustest. Parts Expert garanteerib, et ta ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate osapooltega. Siiski võidakse meilt seaduse alusel või täidetavate valitsuse korralduste alusel nõuda teabe avaldamist oma kasutajate kohta.

Isikuandmete kasutamine reklaami- ja turunduseesmärkidel

Kui asjaomane isik on andnud selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks reklaami- või turunduslikel eesmärkidel, säilitatakse ja kasutatakse tema isikuandmeid pidevalt ka sellistel eesmärkidel, näiteks uudiskirjade, konkursside või loosimiste kutsete saatmiseks elektrooniliselt või posti teel või mis tahes muu asjaomase isiku poolt aktsepteeritud sidekanali kaudu. Me võime kasutada üksikisiku andmeid kasutaja profiili loomiseks ja haldamiseks, mis võimaldab meil pakkuda kohandatud reklaami ja kampaaniaid. Me võime kasutada esitatud andmeid ka selleks, et analüüsida ja parandada meie võrguteenuseid ning reklaami-, turundus-, turu- ja müügitegevust.

Nõusoleku tühistamine

Nõusoleku isikuandmete kasutamiseks võib igal ajal täielikult või osaliselt tühistada, mis jõustub tulevikus. Isikuandmed kustutatakse pärast nõusoleku tühistamist. Nõusoleku tühistamisest teata telefoni teel:

T: +353 (85) 155 3786

Õigus saada teavet

Taotluse korral teavitame asjaomast isikut viivitamatult tema meie veebisaidi külastuse ajal kogutud isikuandmete liigist (kui neid on). Selle teemaga seotud päringud on kõige parem esitada telefoni teel:

T: +353 (85) 155 3786

Andmete ohutus

Oleme rakendanud tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta andmeid kadumise, muutmise, varguse või volitamata kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Muudatused ja uuendused

Me jätame endale õiguse muuta või ajakohastada mis tahes osa käesolevast andmekaitsetingimustest igal ajal, kui me seda soovime, ilma kasutajatele ette teatamata. Kontrolli seda teatist regulaarselt selle avalduse muudatuste või värskenduste osas. Deklaratsioonile on alati märgitud sobiv jõustumise kuupäev.

Parts Expert jätab endale õiguse teha selles privaatsuspoliitikas muudatusi. Privaatsuspoliitika kehtib kõigile meie veebisaidi külastajatele.

Isikuandmed

Parts Expert ei jaga kunagi ja mitte mingil juhul oma kasutajate kontaktandmeid kolmandate osapoolte/ettevõtetega.

Küpsised (cookies)

Parts Expert’i veebisaidi mõned valdkonnad võivad kasutada küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis saadetakse külastaja arvutisse ja mille abil on võimalik külastaja tuvastada, et lihtsustada ja kiirendada veebisaidi toimimist (nt mäletades varem avatud tekste ja laadides neid kiiremini). Küpsised on arvutile, samuti kasutajale ja tema andmetele kahjutud. Iga kasutaja saab need oma brauseri seadetes keelata.

Google Analytics

Parts Expert kasutab Google Analyticsit, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (“Google”). Google Analytics kasutab “küpsiseid”, mis on sinu arvutisse paigutatud tekstifailid, et võimaldada veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad seda veebilehte kasutavad. Küpsise poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas sinu IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google’i poolt Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse.

Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata sinu veebilehe kasutamist, koostada veebilehe operaatoritele aruandeid veebilehe külastatavuse kohta ning pakkuda muid veebilehe külastatavuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google võib neid andmeid edastada ka kolmandatele osapooltele, kui ta on selleks seadusega kohustatud või kui need kolmandad osapooled töötlevad neid andmeid Google’i nimel.

Google ei seosta sinu IP-aadressi mis tahes muude tema valduses olevate andmetega. Kasutaja võib küpsiste kasutamise keelata, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestades, et sel juhul ei pruugi olla võimalik kasutada kõiki veebisaidi funktsioone. Seda veebisaiti kasutades nõustud, et Google töötleb sinu kohta käivaid andmeid eespool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.

Facebook

Parts Expert’i veebisaidil on integreeritud pistikprogramm (plug-in) sotsiaalvõrgustiku Facebook jaoks. Facebooki pistikprogramm asub meie veebisaidil nupu “Meeldib” all. Facebooki pistikprogrammide loendi leiad siit.

Kui külastad meie veebisaiti, luuakse pistikprogrammi kaudu automaatne ühendus Facebooki serveri ja sinu veebibrauseri vahel. Seejärel saab Facebook info, et oled oma IP-aadressiga meie veebisaiti külastanud. Kui klõpsad nuppu “Meeldib” olles oma Facebooki kontole sisse loginud, võib meie veebisaidi sisu olla lingitud sinu profiiliga. Lisainfot leiab Facebooki lehtedelt.

Kui sa ei soovi, et Facebook salvestaks kui sa külastasid meie veebisaiti külastad, siis logi palun oma Facebooki kasutajakontost välja.

Vastutusest loobumine

Parts Expert ei vastuta meie veebilehtedel avaldatud eraisikute ja ettevõtete arvamuste, kommentaaride sisu eest.