Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η Parts Expert γνωρίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι χρήστες στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην εμπιστευτική τους μεταχείριση. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να περιγράψουμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

Η Parts Expert, ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 24 παρ. 1 του Νόμου της 29ης Αυγούστου 1997. περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (ενοποιημένο κείμενο: ΦΕΚ 2014, σημείο 1182) είναι ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω της συμπλήρωσης και της υποβολής φορμών επικοινωνίας, ερωτημάτων υπό τη μορφή τηλεφωνικής κλήσης ή προσωπικής συνομιλίας.

Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από την Parts Expert προκειμένου να έρθει σε επαφή, να απαντήσει στο ερώτημά σας, να σας ετοιμάσει μια προσφορά για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που είναι επαρκής και απαραίτητος για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν ένα πρόσωπο, όπως το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση. Η Parts Expert δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά μόνο όταν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μας παρέχουν τα δεδομένα τους για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. για να εγγραφούν σε ένα ηλεκτρονικό Ενημερωτικό δελτίο, να απαντήσουν σε μια ερώτηση και να προετοιμάσουν μια προσφορά, να συμμετάσχουν σε μια έρευνα, έναν διαγωνισμό ή μια κλήρωση, να παραγγείλουν φυλλάδια ή να ζητήσουν πληροφορίες) και συναινούν στη χρήση τους.

Αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε ή διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου και μόνο στο βαθμό – από άποψη περιεχομένου και χρόνου – που απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή να αντιδράσουμε σε ανησυχίες που εκφράζονται, για να ικανοποιήσουμε ένα αίτημα ή για να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού ή μιας κλήρωσης. Η Parts Expert εγγυάται ότι δεν θα πουλήσει ούτε θα μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες με τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας βάσει του νόμου ή ως συνέπεια εκτέλεσης εντολών από κυβερνητικές αρχές.

Χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ

Σε περίπτωση που έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ, τα προσωπικά δεδομένα του εν λόγω προσώπου θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται επίσης σε συνεχή βάση για τους σκοπούς αυτούς, π.χ. για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσκλήσεων σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου καναλιού επικοινωνίας που αποδέχεται το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του ατόμου για να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα προφίλ χρήστη, το οποίο θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που μας παρέχονται για να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες καθώς και τις δραστηριότητες διαφήμισης, μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και πωλήσεων.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Μπορεί κάποιος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για χρήση των προσωπικών του δεδομένων εν όλω ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν με την παραλαβή της ανάκλησης της συγκατάθεσης του προσώπου. Παρακαλείστε να δηλώσετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας τηλεφωνικά στο:

T: +353 (85) 155 3786

Δικαίωμα ενημέρωσης

Κατόπιν αιτήματος, θα ενημερώσουμε αμέσως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για το είδος των προσωπικών δεδομένων που (εάν υπάρχουν) έχουν συλλεχθεί κατά τις επισκέψεις του στον ιστότοπό μας. Οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα είναι προτιμότερο να υποβάλλεται τηλεφωνικά στο:

T: +353 (85) 155 3786

Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων έναντι απώλειας, τροποποίησης, κλοπής ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Αλλαγές και ενημερώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να επικαιροποιήσουμε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουμε, χωρίς να ενημερώσουμε τους χρήστες. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις της παρούσας δήλωσης. Η δήλωση φέρει πάντοτε τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Η Parts Expert διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους επισκέπτες του ιστότοπού μας.

Προσωπικά δεδομένα

Η Parts Expert δεν μοιράζεται ποτέ, σε καμμία περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών της με τρίτουςπρόσωπα/επιχειρήσεις.

Cookies

Ορισμένες περιοχές του ιστότοπου Parts Expert ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στον υπολογιστή του επισκέπτη και τα οποία ταυτοποιούν τον επισκέπτη με τρόπο που είναι απαραίτητος για την απλούστευση και την επιτάχυνση της λειτουργίας του ιστότοπου (π.χ. με το να απομνημονεύουν τα κείμενα που έχουν ανοίξει προηγουμένως και να τα φορτώνουν ταχύτερα). Τα cookies είναι ακίνδυνα για τον υπολογιστή καθώς και για τον χρήστη και τα δεδομένα του. Κάθε χρήστης μπορεί να τα απενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις του δικού του προγράμματος περιήγησης.

Google Analytics

Η Parts Expert χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορεί ο ιστότοπος να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από ον χρήστη, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.

Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP του χρήστη με άλλα δεδομένα που η ίδια κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σας ενημερώνουμε ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Facebook

Ο ιστότοπος Parts Expert περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο πρόσθετο (plug-in) του κοινωνικού δικτύου Facebook. Το πρόσθετο του Facebook βρίσκεται κάτω από το πλήκτρο «Like» στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο με τα plug-ins του Facebook εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, λαμβάνει χώρα μια αυτόματη σύνδεση μέσω του plug-in μεταξύ του διακομιστή του Facebook και του προγράμματος περιήγησής σας. Το Facebook θα λάβει στη συνέχεια πληροφορίες ότι εσείς, στη διεύθυνση IP σας, έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Εάν κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Μου αρέσει» ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας μπορεί να συνδεθεί με το προφίλ σας. Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες Facebook.

Εάν δεν επιθυμείτε να λάβει το Facebook γνώση της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook.

Αποποίηση ευθύνης

Η Parts Expert δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των απόψεων, των σχολίων των ατόμων και των εταιρειών που παρέχονται στις σελίδες μας.