Πλήρη αυτοκίνητα αποσυναρμολογημένα κατόπιν αιτήματος του πελάτη

Πλήρη αυτοκίνητα αποσυναρμολογημένα κατόπιν αιτήματος του πελάτη

Αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων για ανταλλακτικά

Παρέχουμε αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Μόλις λάβουμε από τον πελάτη τον κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, θα αφαιρέσουμε μόνο/όλα τα απαιτούμενα μέρη.

Θα συσκευάσουμε και θα επισημάνουμε όλα τα εξαρτήματα και θα τα προετοιμάσουμε για αποστολή.